Mikov podpořil účast českých válečných veteránů na přehlídce britské veteránské asociace

8. listopadu 2019

Mikov finančně podpořil účast českých válečných veteránů na slavnostním pochodu REMEMBRANCE SUNDAY, který se uskuteční v neděli 10. listopadu u příležitosti Dne válečných veteránů v Londýně. 

Přehlídka, kterou organizuje největší britská veteránská asociace The Royal British Legion se koná přímo v srdci Londýna u pomníku Cenotaph za přítomnosti členů britské královské rodiny, premiéra a členů vlády a účastní se jí 10 000 válečných veteránů ze států Commonwealthu. 

„Pro české veterány je účast na tak významné společenské akci velkou ctí, protože v minulosti byla udělena jen polským veteránům. Této pocty se nám dostalo za historický i současný společný boj ve světových válkách a novodobých konfliktech,“ řekl Tomáš Sláma, který účast českých veteránů organizuje. 

Pro firmu Mikov je podpora aktivit spojených s pomocí armádním veteránům jednou z priorit, o čemž svědčí i dlouhodobý projekt Válečný veterán, jehož výtěžek je stabilní podporou Vojenského fondu solidarity. 

Mikov je tradičním výrobcem nožířského zboží, kancelářské techniky a průmyslových spojovačů se sídlem v Mikulášovicích, které leží v centru tzv. Českého Švýcarska. Ve vlastnictví firmy je rovněž český výrobce ručního nářadí Narex Bystřice