Roboti a obráběcí centra u nás lidi nenahradí, ale pomůžou

16. října 2022

Nože v továrně Mikov, ale i dláta vyráběná v našem závodě Narex Bystřice, jsou nástroje, které se během staletí prakticky nemění. Samozřejmě, hlavě u nožů se objevuje nový design, používají se lepší materiály, ale princip zůstává stejný - pohodlná rukojeť a ostrý nástroj.

Drtivá většina našich výrobků je založena na tom, že obsahuje výrazný podíl odborné řemeslné práce - v dobrém slova smyslu doslova platí, že každý kus je originál. Na druhou stranu i u takových nástrojů je třeba vykonat množství opakujících se operací, kde je jakákoliv odchylka na škodu. Ideální zadání pro automaty a roboty.

Dobrým příkladem je vybroušení tvaru čepele nože z kusu, který je vystřižen v lisu z plechového pásu. Automatická bruska tuto operaci již řadu let přesně vykonává například u čepelí Rybiček a CNC bruska u UTONů nebo Predatorů. Rovněž výroba bodáku M1 pro samopaly BREN pro Českou zbrojovku - Colt nebo například designových nožů Pocket by nebyla tak přesná a efektivní bez moderních programovatelných obráběcích center. Ta umožňují vykonávat řadu operací zároveň s takovou přesností, které by běžné obráběcí stroje nedokázaly dosáhnout.

Obráběcí centrum

Ve 21. století však technologie postupují ještě dále. Software propojuje výrobní stroje s přesným měřením výsledků, a hotové polotovary se skládají do kovových paletek, aby byly připraveny na další automatické operace. Nemůže se stát, že by dále do výroby prošel jediný kus, který bude byť setinu milimetru mimio požadovanou výrobní toleranci. 

Robotické pracoviště Narex Bystřice

V robotizovaných pracovištích CNC brusek, které jsme letos uvedli do provozu v Narexu Bystřice proto roboti brousí polotovary dlát do přesného tvaru, aniž by se jich dotkla lidská ruka. Pracují naprosto přesně 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. A výsledek jejich práce pak dostane do ruky odborník, který teprve polotovaru vdechne život a vznikne ten správný nástroj na opracování dřeva. 

Zavádění nových robotických pracovišť, obráběcích center a CNC brusek je dlouhodobým projektem Mikova i Narexu Bystřice. Je jedinou cestou, jak se vyrovnat se stále přetrvávajícím negativním dědictvím minulých desetiletí, kdy se do výroby téměř vůbec neinvestovalo. Výsledky potvrzují, že je to cesta smysluplná a úspěšná.