Mikov vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh nového nože

4. září 2018

Chcete se podílet na vzniku nože - legendy, jako byla Rybička nebo Predator? Pojďme do toho společně. Pravidla soutěže nejsou složitá:

  1. Do soutěže se může přihlásit každý, kdo zpracuje návrh na nový nůž, který by mohl být zařazen do malosériové výroby firmy.
  2. Předmětem návrhu může být jakýkoliv nůž, který zapadá do sortimentu Mikova.
  3. Návrh nového nože musí být dodán včetně základní výkresové dokumentace
  4. Autoři zašlou svoje návrhy ve formátu pdf na emailovou adresu info@mikov.cz. Ze zaslaných podkladů porota vybere tři nejlepší návrhy, které budou oceněny. Kritéria hodnocení jsou originalita, užitná hodnota, design a konstrukce nože umožňující jeho sériovou výrobu.
  5. Vítěz soutěže obdrží nůž Pocket + kupón na odběr zboží Mikova v hodnotě 5000 Kč, druhé místo pak bude odměněno nožem Predator + kupónem na odběr zboží Mikova v hodnotě 3000 Kč, ocenění za třetí místo je nůž List.
  6. Zasláním návrhu autor uděluje firmě právo pro sériovou výrobu. V takovém případě bude s autorem uzavřena řádná smlouva a vyplácena mu provize z prodaných kusů.
  7. Autor se zavazuje v případě zařazení nože do sériové produkce respektovat technické limity výroby a poskytnout součinnost při přípravě technologických postupů a detailní výkresové dokumentace.
  8. Mikov si vyhrazuje právo nezařadit do výroby žádný ze zaslaných návrhů, včetně oceněných.  
  9. Uzávěrka soutěže je 30. listopadu 2018, výsledky budou vyhlášeny do 24. prosince. 2018.