Výstavy a veletrhy jsou pro Mikov účinným marketingovým nástrojem, fanoušci nožů mají rádi tradici

13. září 2019

„I když věnujeme velké úsilí tomu, abychom zákazníky oslovovali na sociálních sítích, prostřednictvím newsletterů, videoklipy či pravidelným blogem, důležitý pro nás stále zůstává osobní kontakt se zákazníkem na stáncích veletrhů a výstav. Fanoušci nožů jsou totiž většinou lidé, kteří uznávají tradice,“ řekl Martin David, obchodní ředitel firmy Mikov.

Pracovníci Mikova zde získavají přímou zpětnou vazbu od konkrétních lidí, kteří si mohou přímo na místě nože vyzkoušet a s pracovníky firmy se podělit o své náměty a postřehy.

„Je to neocenitelná zkušenost,“ doplnil Martin Kováčik z obchodního oddělení firmy, který měl na starosti prezentaci firmy na zářijové výstavě Nože 2019 v Příbrami. „I na této akci jsem se setkali s velkým zájmem zákazníků o koupi všech typů nožů a zároveň si odvážíme zajímavé podněty, které můžeme tlumočit kolegům z výroby.“

Mikov je nejen dlouholetým účastníkem a sponzorem Příbramské výstavy, kde v  letošním roce patřil jeho stánek k největším, ale účastní se také řady výstav a veletrhů v zahraničí. Letos v říjnu to bude například lovecký veletrh v Moskvě, pro příští rok pak plánuje účast na specializovaných  akcích v Polsku, Rakousku a Německu. Tradičním vrcholem tohoto typu prezentace je pak pro Mikov vždy stánek na veletrhu IWA Outddor Classic v Norimberku. 

Mikov je tradičním výrobcem nožířského zboží, kancelářské techniky a průmyslových spojovačů se sídlem v Mikulášovicích, které leží v centru tzv. Českého Švýcarska. Ve vlastnictví firmy je rovněž český výroce ručního náředí Narex Bystřice.