Vyhlašujeme soutěž “Nůž Mikov na prázdninách”

21. června 2019

Soutěž probíhá od 1. 7. 2019 do půlnoci 30. 9. 2019 dle zadání:

Pošlete nám fotografii na téma  

 1. zajímavá destinace a nůž Mikov
 2. nejhezčí koláž s nožem Mikov
 3. zajímaví lidé a nůž Mikov

Odměny v soutěži pro výherce - celkem 6 výher

- 1. místo v kategorii - 3000 Kč na e-shopu a nůž 241-DD-1

- 2. místo v kategorii - 1500 Kč na e-shopu a nůž 241-ND-1

Každý účastník soutěže může poslat max. 3 fotografie.

Účastník posílá fotografie formou zpráv na Facebook www.facebook.com/mikovcz nebo na email sales@mikov.cz

Soutěžní fotografie poslané do půlnoci 30. 9. 2019 budou uveřejněny na Facebooku Mikov ve fotoalbu „Nůž Mikov na prázdninách“.

Podrobná pravidla soutěže „Nůž Mikov na prázdninách“

 1. Organizátorem soutěže je společnost Mikov s.r.o., Mikulášovice 741, 407 79, dále jen Mikov.
 2. Umístění v soutěži na prvních dvou místech v každém tématu získají fotografie, o kterých rozhodne obchodní oddělení firmy Mikov do dne 15. 10. 2019.
 3. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje se tato pravidla dodržovat.
 4. Mikov si vyhrazuje právo vyřadit návrhy s neetickým, vulgárním a pornografickým obsahem.
 5. Výherci budou po skončení soutěže kontaktováni formou zprávy. O své výhry se mohou přihlásit nejpozději do 15. 11.  2019.
 6. Mikov není zodpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek výhercům. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.
 7. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry právní cestou je vyloučeno.
 8. Účastník uděluje zasláním fotografie do soutěže firmě Mikov časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to všemi zákonem dovolenými způsoby užití díla, zejména formou uveřejnění na webu, sociálních sítích, otištěním na tiskových a propagačních materiálech. Účastník soutěže rovněž souhlasí s tím, že Mikov je oprávněn užít jména výherců v materiálech zveřejněných na svých webových stránkách.
 9. Účastník soutěže odpovídá za to, že zasláním fotografie do soutěže a jejím zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.
 10. Tato soutěž není nijak sponzorována, podporována, řízena nebo jinak spojena s Facebookem, stránka facebook.com/mikovcz slouží pouze k propagaci této soutěže.