Návod na použití, údržbu a skladování nože 248-NH-3 RESCUE

Návod na použití, údržbu a skladování nože 248-NH-3 RESCUE

Práce s hlavní čepelí :

Otevření hlavní čepele lze provádět i v pracovních rukavicích. Nůž otočíme o 180°, nebo špicí směrem dolu a tím se vyklopí páčka pojistky. Po stisknutí páčky pojistky se z boční strany automaticky otevře hlavní čepel. Čepel má speciální tvar zakončený trhacím háčkem.  Háček je určen  pro řezání bezpečnostních pásů, popruhů, látek, plastových vázacích pásek nebo kabelů. Pilové zuby slouží k řezání konopných nebo silonových lan, gumových hadic, popřípadě slabších větví nebo plastových částí, které brání při zásahu.  Řezání pomocí háčku provádíme jednoduchým trhnutím směrem k sobě, pro bezpečnostní pásy lze toto trhnutí kombinovat přes pilové zuby. Řezání  s pilovými zuby

provádíme tahem k sobě a od sebe.

Pilka na lepené sklo:

Pilka s pojistkou linerlock slouží pro rozřezání lepeného skla ( přední a zadní sklo). Tuto pilku, lze snadno otevřít bez nutnosti sundání ochranných rukavic. Otvírá se tak, že konec, který přesahuje přes hranu nože zachytíme o oděv, rukavici nebo jinou část výstroje a jednoduchým pohybem ji vyklopíme. Její použití je jednoduché,  rozbíječem bočních skel uděláme do lepeného skla průraz, prostrčíme pilku a snadno do skla pohyby pilkou k sobě a od sebe vyřízneme otvor, kterým lze vyprostit zraněnou osobu nebo náklad.

Šroubovák s hexagony :

Plochý šroubovák je opatřen dvěma hexagony o velikosti 8 mm a 10 mm. Šroubovák je jištěný pojistkou linerlock proti samovolnému zavření a slouží k otevírání kastlíků, dotahování stahovacích spon a podobně. Hexagony jsou určeny pro  odpojení autobaterie, popř pro odmontování připevněných kabelů, které je nutno při zásahu odpojit.

Rozbíječ bočních skel :

Rozbíječ bočních skel je výměnný, je připevněn na vyhazovací pero a je kalený na tvrdost 48 HRc. Použití je jednoduché, nůž uchopíme pevně do dlaně a palec si opřeme o horní část nože u páčky.     Do nejpevnějšího místa na bočním okně ( většinou spodní roh okna ), dáme přesný a důrazný úder. V případě, že se okno nerozbije, úder opakujeme.     Výměnu rozbíječe provádíme tak, otevřeme hlavní čepel, nové pero vsuneme do prostoru pod čepelí a vydloubneme pero s rozbíječem jednoduše ven. Do uvolněného prostoru ve spodní části nože nasuneme nové pero s rozbíječem a o měkkou podložku nové pero domáčkneme. Vše najdete na https://www.mikov.cz/s18968021-navod-na-vymenu-pera-vyhazovaciho-noze

Nůž je opatřen očkem na zavěšení o průměru 8 mm                                        

Ostření čepele:

Speciální ostření hlavní čepele prování pouze výrobce nože Mikov s.r.o. Mikulášovice, popřípadě nasmlouvaný  partner, kterého firma Mikov doporučí. Za jiné nebo neodborné ostření firma Mikov s.r.o. neručí.

Bezpečnost při používání:

Váš nůž je dobrý pomocník, ale zároveň i zbraň je důležité se podle toho chovat. Nenechávejte ho volně ležet v blízkosti dětí a osob se sníženou schopností sebeovládání. Nepoužívejte nůž po požití alkoholu či omamných látek. Udržujte ho stále čistý a suchý, aby nedošlo ke sklouznutí ruky a následnému pořezání. Před použitím vždy nůž zkontrolujte, zda není poškozen nebo nejsou uvolněny jednotlivé komponenty. Neřežte elektrické vodiče, které jsou pod proudem. Při nošení či přenášení nože dbejte na to, aby byl pokaždé řádně zajištěn a upevněn v pouzdře. Nenechávejte nůž či pouzdro na přehřátém místě, mohlo by dojít k deformaci plastových částí.

Zacházení s nožem:

Při nevhodném zacházení může dojít k poškození či zničení nože. Při poškození zadejte opravu vždy odborníkovi, tj. firma Mikov s.r.o. Nedopusťte, aby byl nůž využíván ke kroucení, páčení nebo jiné nepřípustné manipulaci. Neřežte ani nesekejte do tvrdých materiálů jako jsou kov, kámen  apod. Nůž RESCUE není určen na házení (k této činnosti jsou určeny speciální nože), protože při tom může dojít ke zlomení čepele nebo poškození konstrukce nože. Čepel nože je určena k řezání, proto musí být udržována ostrá.

Údržba a skladování:

Po každém použití je třeba čepel nože (případně další součásti) řádně očistit, popř. mírně namazat olejem, aby byl zachován jejich bezvadný a provozuschopný stav. Při skladování by nože neměly být ve vlhku nebo v nečistém prostředí. Nože s otevřenou čepelí by pak neměly být skladovány hromadně či spolu s kovovými předměty, aby nedošlo k jejich poškození, otupení ostří či zranění při manipulaci. Pokud se nůž delší dobu nebude používat, je třeba jej dobře vyčistit, nakonzervovat a uschovat v otevřeném stavu, zabrání se tak přílišnému namáhání vyhazovacích pružin. Kompletní návod na výměnu pružin najdete na www.mikov.cz

ZÁVADY A JEJICH DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ:

PŘESTAŇTE POUŽÍVAT NŮŽ OKAMŽITĚ, POKUD NASTANE NĚKTERÝ Z VÝŠE POPSANÝCH PROBLÉMŮ. MOHLO BY DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ OSOB. VEŠKERÉ OPRAVY, ÚPRAVY NEBO NÁHRADY MOHOU PROVÉST POUZE KVALIFIKOVANÉ OPRÁVNĚNÉ OSOBY PŘÍPADNĚ PŘÍMO VÝROBCE MIKOV s.r.o. Mikulášovice.

OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY najdete na https://www.mikov.cz/obchodni-podminky/

KOMPLETNÍ NABÍDKU NAŠICH NOŽŮ, která se skládá ze šavlí, kordů, vyhazovacích, kapesních zavíracích, loveckých, outdoorových, sportovních, rybářských, záchranářských, pracovních, kuchyňských, vojenských, řezbářských, rybiček a jiných nožů, včetně výrobků pod značkou RON a výrobků firmy NAREX najdete na stránkách www.mikov.cz

Podrobné video s návodem na použití nože najdete na https://youtu.be/In2Gk7Q4LJo

Celý tým Mikov s.r.o. Vám přeje mnoho bezstarostných let s užíváním Vašeho nože.

Společnost Mikov s.r.o. Mikulášovice 741, 407 79 Mikulášovice Vám děkuje, že jste si vybral náš výrobek a přejeme Vám mnoho dalších a spokojených let s naším nožem.