Zacházení s nožem. Bezpečnost při práci. Závady a jejich řešení.

 

Zacházení s nožem
Při nevhodném zacházení může dojít k poškození či zničení nože. Při poškození zadejte opravu vždy odborníkovi, který má k manipulaci s nožem dostatečná oprávnění. Nedopusťte, aby byl nůž využíván ke kroucení, páčení nebo jiné nepřípustné manipulaci. Neřežte ani nesekejte do  tvrdých materiálů, jako jsou kov, kámen, sklo apod. Standardní nůž není určen k házení (k této činnosti jsou určeny speciální nože), protože může dojít ke zlomení čepele nebo poškození konstrukce nože. Čepel nože je určena k řezání, proto musí být udržována ostrá.

Bezpečnost při používání
Váš nůž je dobrý pomocník, ale zároveň i útočná zbraň a je důležité se podle toho chovat. Nenechávejte ho volně ležet v blízkosti dětí a osob se sníženou schopností sebeovládání. Nepoužívejte nůž po požití alkoholu či omamných látek. Udržujte ho stále čistý a suchý, aby nedošlo ke sklouznutí ruky a následnému poranění. Před použitím nůž vždy zkontrolujte, zda není poškozen  nebo nejsou uvolněny jednotlivé komponenty. Neřežte elektrické vodiče, které jsou pod proudem. Při nošení či přenášení nože dbejte na to, aby byl pokaždé řádně zajištěn a upevněn v pouzdře. Nenechávejte nůž či pouzdro na přehřátém místě, mohlo by dojít k deformaci plastových částí.

ZÁVADY A JEJICH DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ
PŘESTAŇTE POUŽÍVAT NŮŽ OKAMŽITĚ, POKUD NASTANE NĚKTERÝ Z  VÝŠE POPSANÝCH PROBLÉMŮ. MOHLO BY DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ OSOB. VEŠKERÉ OPRAVY, ÚPRAVY NEBO NÁHRADY MOHOU PROVÉST POUZE KVALIFIKOVANÉ OPRÁVNĚNÉ OSOBY, PŘÍPADNĚ PŘÍMO
VÝROBCE MIKOV s.r.o. Mikulášovice.